Matrix Energetics

Matrix Energetics is een compleet system van healing en transformatie gebaseerd op de subtiele wetten van de Quantumphysica. Matrix energetics wordt gevoed door bewustzijn en gerichte intentie van ‘het Veld’ ofwel zero point field. Met Matrix Energetics kunnen we diepgaande veranderingen begeleiden.

Dr. Eric Bartlett noemt het Matrix Energetics omdat hij ervan uitgaat dat onze fysieke lichamen niet de enige realiteit zijn. Hij gaat ervan uit dat wij bestaan uit informatie en licht, ofwel trillingen en frequenties. Dit is conform de meest kansrijke nieuwe wetenschappelijke modellen.Het systeem van mentale oefeningen en energie- en informatieoverdracht kan voor een emotionele transformatie zorgen, een verandering van mentale processen en zelfs iemands fysieke gesteldheid. Met dit systeem is het mogelijk de taaiste oude patronen of ‘trauma’s te transformeren met een lichte aanraking.

De resultaten

Matrix Energetics is niet makkelijk gedefinieerd. Het is een pad naar transformatie die plaatsvindt door communicatie op het kwantum niveau met de golven die de werkelijkheid creëren.

De mogelijkheden zijn eindeloos rijk aan verscheidenheid en toepasbaar op het emotionele, mentale, fysieke en spirituele niveau van de mens.

Resultaten die u kunt verwachten zijn:

  • Vrijkomen van oude pijnen, o.a. correctie van ernstige vormen van scoliosis (abnormale ronding in de ruggegraat), oplossing van stijfheid door oude blessures, spontante detox verschijnselen
  • Het versterken van effecten van o.a. reiki, quantum touch
  • Jaren oude mentale patronen oplossen
  • Vrij worden van denken in schuld en onschuld
  • Niet meer in aanvals- en verdedigings-mechanismes vervallen
  • De lijst van ‘wonderen’ die met deze methode worden gecreërd is te lang om hier op te noemen.

site by greengreen3design

rfwbs-slide