04/12/2012

Kleurklank muziektherapie

Deze muziektherapie is ontstaan na jarenlang onderzoek naar het effect van bepaalde frequenties op de hersenen en de organen. Via een exact berekende vertaalsleutel zijn kleuren omgezet in muziek. De uitwerking van deze klanken is vergelijkbaar is met die van de kleurenpunctuurbehandeling, vandaar de naam kleurklank-therapie.
Meer informatie vindt u in het boek Free yourself with sound.

Muziektherapie: Psychosomatische balans

Vaak is ons leven erg druk en krijgen we een overmaat aan indrukken binnen. We raken uit ons evenwicht en alles is ons te veel. Zo’n overbelasting kan op den duur tot lichamelijke en psychische klachten leiden. De klanken op deze CD of cassette stimuleren ons hormonale evenwicht en verminderen stress doordat de opgedane indrukken verwerkt worden.
Cassette: bestelnummer 8030. € 28,50
CD: met Engels boekje 8310. € 34,50
met Duits boekje bestelnummer 8300. € 34,50

Muziektherapie: Conflictoplossing set van vier
Door het beluisteren van deze muziek komen oude innerlijke conflicten naar boven en lossen op. Het is een hulpmiddel om door moeilijke levenssituaties heen te komen en vastgeroeste patronen te doorbreken. Set van vier cassettes of CD‚Äôs met de volgende thema’s:
1. Herinnering
2. Opheffen van blokkades
3. Loslaten
4. Toename van energie

NB. De vier thema’s dienen altijd in deze volgorde te worden beluisterd. Het begeleidende boekje is naar keuze in het Engels of Duits.
Set van vier cassettes, bestelnummer 8100. € 76,00
Set van vier CDs. Met Engels boekje bestelnummer 8210. € 94,50
Met Duits boekje, bestelnummer 8200. € 94,50

Muziektherapiecassettes voor specifieke klachten

Hoofdpijn/ migraine. Vermindert de verkramping in de hersenen en werkt preventief.
Bestelnummer 8032. Prijs € 28,50

Slaapstoringen. Zorgt voor ontspanning, bevordert een natuurlijke slaap.
Bestelnummer 8033. Prijs € 28,50

Opbouw immuunsysteem. Helpt de afvoer van gifstoffen en versterkt het afweersysteem van het lichaam.
Bestelnummer 8034. Prijs € 28,50

Concentratie. Activeert de concentratie, het geheugen en het leervermogen.
Bestelnummer 8035. Prijs € 28,50

Motivatie. Stimuleert verwerking van emoties en daarmee de motivatie het leven in eigen hand te nemen.
Bestelnummer 8036. Prijs € 28,50

Rugpijn. Oefeningen voor lichaam en ziel helpen de rug te ‘rechten’.
Bestelnummer 8031. Prijs € 28,50

Totaliteit. Drie cassettes met het thema geest, lichaam en ziel. Activeert en ontgift lichaam en geest, harmoniseert de emoties en stimuleert innerlijke stabiliteit en levensvreugde.
Bestelnummer 8040. Prijs € 59,80 per set van drie cassettes.

Muziektherapie: klankbeelden

Negen klankbeelden
Een serie muziekstukken gebaseerd op het door Peter Mandel ontwikkelde esogetische model. De muziekonderzoekers Ludovika Helm en Kay Korten hebben de verbindingen tussen lichaam en geest in dit model precies omgezet in reeksen muziektonen; zo zijn deze esogetische klankbeelden ontstaan. Zoals binnen de taal sleutelwoorden bestaan, zo bestaan er ook “codes” op het niveau van muziektonen. De zo gecomponeerde muziek werkt op drie verschillende bewustzijnsniveaus: het niveau van beelden, symbolen en archetypen
Meer informatie vindt u in het boek Free yourself with sound.
De serie bestaat uit negen muziekcassettes die hulp kunnen bieden bij psychische processen en bewustwording stimuleren.

Kleurklank cassettes Klankbeeld 1: evenwicht
Stimuleert de bereidheid de veranderingen die zich voortdurend in het leven aandienen te accepteren. Er wordt een uitweg geboden. Je kunt oude dingen nu loslaten en iets nieuws toelaten. ‘Rust’ en ‘activiteit’ wisselen elkaar harmonisch af.
Bestelnummer 8051. Prijs € 28,50

Klankbeeld 2: regeneratie
Ondersteunt en stimuleert alle geestelijke verwerkingsprocessen die met vernieuwing en heroriëntatie te maken hebben, zoals aan het begin van een nieuw levensfase. Ook op lichamelijk vlak wordt het regeneratieve vermogen versterkt.
Bestelnummer 8052. Prijs € 28,50

Klankbeeld 3: zelfvertrouwen
Het streven naar levensgeluk, tevredenheid en harmonie ligt als ‘oerprincipe’ in iedere mens verankerd. Deze klanken ondersteunen dit positieve verlangen, omdat het ons de weg wijst naar ons diepste wezen. Hoe duidelijker we inzien wat ons levensplan inhoudt, des te meer leven wij vanuit onszelf, vanuit ons eigen ‘centrum’. Dan groeit ook ons zelfvertrouwen bij het nemen van beslissingen: we zijn zeker van onszelf.
Bestelnummer 8053. Prijs € 28,50

Klankbeeld 4: vitaliteit
Deze muziek helpt ons tot nieuwe beslissingen te komen. Bovendien krijgen we de kracht om die ook uit te voeren. Onze vitaliteit neemt toe, onze ademhaling wordt diep en krachtig. We voelen ons opgewassen tegen alles en ons zelfbewustzijn wordt de grondtoon in ons leven. We weten dat we kunnen slagen in wat we ondernemen.
Bestelnummer 8054. Prijs € 28,50

Klankbeeld 5: zelfkennis
We worden ons ervan bewust dat we meer zijn dan ons lichaam. Intuïtief weten we dat er een grote kracht bestaat waaruit wij zijn ontstaan en we worden ons van die kracht bewust. We beginnen de belemmeringen, blokkades en weerstanden die ons leven nadelig beïnvloeden te begrijpen en af te breken.
Bestelnummer 8055. Prijs € 28,50

Klankbeeld 6: verandering
De energie wil vrijelijk door lichaam, ziel en geest stromen. We voelen het verlangen ons te bevrijden van beperkingen, obstakels en negatieve gedachten. We zoeken naar mogelijkheden om vastgeroeste patronen te veranderen en nieuwe wegen in te slaan.
Bestelnummer 8056. Prijs € 28,50

Klankbeeld 7: heroriëntatie
Deze muziek helpt ons de zin van ons leven te zoeken en te vinden. Depressies, melancholie, leed en berusting kunnen overwonnen worden. We slaan wegen in die ons naar ons levensdoel kunnen leiden.
Bestelnummer 8057. Prijs € 28,50

Klankbeeld 8: harmonie
Het thema van deze muziek is: ‘Waar ik aan begonnen ben breng ik nu tot een goed einde’. Je kunt het leven nu zuiver inschatten, je handelt juist en leert een bewust, gezond en harmonieus leven te leiden, dat past bij jouw levensdoel.
Bestelnummer 8058. Prijs € 28,50

Klankbeeld 9: voltooiing
Alle bovenstaande processen worden onderling verbonden en afgerond. Dit muziekstuk is een samenvatting van de thema’s van klankbeelden 1 – 8 en omvat de hele cyclus in gecomprimeerde vorm. De onderlinge verbanden worden gelegd. Deze cassette mag pas worden beluisterd als de andere acht klankbeelden ‘verwerkt’ zijn. Dit is een herhaling, een opfrissen van wat al verwerkt is. Daarna kan de cassette ook worden toegepast in combinatie met de afzonderlijke klankbeelden (1 + 9, 2 + 9, 3 + 9, enz.).
Bestelnummer 8059. Prijs € 28,50

Bestellen

U kunt uw bestelling per e-mail opgeven en u ontvangt bericht over het totale bedrag van de rekening. Zodra de betaling binnen is, wordt de bestelling verstuurd.
Prijzen zijn inclusief btw (19% voor de artkelen, 6% voor de boeken). Verzendkosten worden doorberekend.

Betaling kan geschieden op:
Bankrekeningnummer , Amsterdam.
IBAN nummer:
SWIFTCODE:
Er kan ook betaald worden via Paypal.