04/02/2013

OPKIKKER UIT DE AMAZONE

Sakshin
Detox

Ik (Sakshin) was gisteren avond bij een lezing over healing in Concious dreams / kokkopelli, in de warmoestraat in Amsterdam over de Sapo kikker. Healings met gif van een kikker met de naam Phyllomedusa bicolor, uit het regenwoud in zuid-Amerika. De lezing werd gehouden door gehouden Giovanni Lattanzi. Er waren een kleine 20 personen en ik kwam natuurlijk weer te laat binnen. Na het aandachtig volgen van wat er gezegd werd vertoonde Giovanni een documentaire over de indianen die het het gif van de kikker afhalen en gebruiken. Toen de film voor de tweede keer vastliep werd het tijd voor de sessies met Sapo. Gelukkig had ik de veertig euri niet bij mij en was ik niet goed voorbereid (licht eten en veel water drinken). Nu ik er wat meer over weet ga ik de aanstaande keer Kambo nemen in een andere plaats in Nederland.

Hieronder vindt je een tekst van Giovanni over de Sapo.

Met kambo kun je alles behandelen

Een kleine, groene boomkikker is de leverancier van een zeer krachtig medicijn, zo krachtig dat het wel ‘vaccin do sapo’ wordt genoemd. Er zijn zelfs enkele indianen stammen voor wie dit het enige middel is dat bij ziekte gebruikt wordt, omdat zij er vrijwel alles mee kunnen behandelen. Phyllomedusa bicoloris de Latijnse naam voor deze kikker, lokaal is hij bekend onder de naam kambo, kampo of kampum, ook wel sapo, wat een algemene naam voor ‘kikker’ is. In het Engels heet hij Monkey frog, omdat hij hoog in de bomen klimt, waar hij ook paart.

Gebruikt voor healing

Voor zover men weet komt hij eigenlijk alleen voor in het Amazone gebied van Peru en Brazilië. Hij is voornamelijk groen/roodbruin en kan ca. 12 cm groot worden, niet erg groot dus. Het ‘gif’ bevindt zich in het slijm op de huid van de kikker, reden waarom hij niet erg aantrekkelijk is voor roofdieren. Al eeuwen lang wordt door indianen stammen het slijm van de kikkerhuid gebruikt voor healing, maar ook voor b.v. succes bij de jacht of tegen luiheid. M.n. de Katukina indianen gebruiken dit middel voor alle bij hun voorkomende ziekten. Van jongs af aan worden kinderen, wanneer ze ziek zijn, hiermee behandeld.

De kambo melken

De uitscheiding van de kambo wordt meestal ‘s nachts verzameld door ervaren jagers. De Katukina praten met de kikker, leggen hem uit waar zij hem voor nodig hebben en lokken hem naar zich toe. De kikker wordt als het ware gemolken: hoe meer je hem ‘aait’, hoe meer afscheiding er komt. Als hij dan ‘gemolken’ is, wordt hij weer teruggezet. Deze afscheiding wordt verzameld op een stuk hout, waarop het droogt en kristalliseert. Zodoende kan het bewaard worden en eventueel getransporteerd naar andere gebieden. Hierdoor is het mogelijk dat ook mensen buiten de Amazone ermee behandeld worden.

De uitscheiding schijnt vooral rijk aan bepaalde peptiden te zijn, waaronder vasoactieve en opioide peptiden en een peptide die men adenoregulien noemt. Onderzoeken in en buiten het Amazonegebied tonen aan dat de behandeling een zeer gunstige invloed heeft op o.a. darmproblemen, nierstenen, ziekten van hart- en bloedvaten, reumatische aandoeningen, kanker, glaucoom, verslavingen, depressie en angsten.

Toepassing

Een cipo de brasa (een bepaalde liaansoort) wordt in het vuur gehouden tot het gaat branden. Met het rode puntje ervan worden gaatjes gebrand in de huid, bij vrouwen op de benen, bij mannen op de bovenarm. Meestal zo tussen de 3 en 30 gaatjes. Op elk gaatje (wondje) wordt iets van de gekristalliseerde uitscheiding gelegd, waardoor direct effect optreedt.
De werkzame stoffen produceren een intense tachycardie, en, als gevolg, vasodilatatie. De huid wordt rood en er ontstaat een sensatie van hitte. Enige minuten later ontstaat het omgekeerde effect: de persoon wordt bleek, krijgt het koud en meestal ontstaan er buikkrampen, vaak gepaard gaande met overgeven van geel vocht (gal) en diarree. Vervolgens is het afhankelijk van de ziekte waaraan iemand lijdt, hoe lang de werking door gaat en naar welke gebieden het sap trekt.

Uitwerking

Het slijm van de kikker wordt ‘vaccin de sapo’ genoemd omdat het enorm versterkend werkt op het immuunsysteem, als gevolg waarvan vele ziektes in korte tijd verdwijnen.

Maar het effect hoeft niet beperkt te blijven tot fysieke manifestaties. Sommige mensen ervaren spirituele inzichten, of horen de kikker ‘praten’ en antwoord geven op vragen die ze hebben. Mediums gebruiken het om hun waarneming verder te openen. Volgens één van de sjamanen van de indianenstammen die het gebruiken, zorgt de kikker ervoor dat het hart op de juiste manier gaat werken, zodat alles weer gaat stromen.

De kambo trekt de ‘bitterheid’ eruit

Voor de indianen is alles verbonden met elkaar, spiritualiteit is niet iets apart van de materie. Wat de kambo doet, noemen zij ‘tirar de panema’ waarbij ‘panema’ zoiets is als ‘bad luck’, datgene wat maakt dat niets goed gaat, dat je die baan niet krijgt, of geen geluk hebt in de liefde; wij zouden het misschien ‘slecht karma’ noemen. De kambo trekt de ‘bitterheid’ eruit, het verdriet en de depressie (sterke detoxificatie van de lever). Het gevolg van de behandeling is een gevoel van rust, ontspanning en vooral veel energie. In ieder geval staan de Katukina indianen bekend als één van de meest vrolijke, mooie mensen van de amazone en er komen weinig ziekten bij hen voor.

Onderzoek en patenten

Er zijn al diverse resultaten van wetenschappelijk onderzoek gepubliceerd waarbij effect is gebleken op aandoeningen als hoofdpijn en diabetes. Biologen uit Sao Paolo hebben recent 3 nieuwe peptiden ontdekt waarvan er 2, n.l. filosseptina-7 en dermasseptina-1, in staat zijn bacteriën te elimineren , m.n. de Micrococcus luteus, o.a. verantwoordelijk voor impetigo (een huidaandoening); Staph.aureus, o.a. veroorzaker van ziekenhuisinfecties; Escherichia coli, veroorzaker van diarree en Pseudomonas aeruginosa, verantwoordelijk voor infecties van de luchtwegen. Deze 2 stoffen werken allebei ongeveer hetzelfde: zij openen kleine poriën van de celwand van de bacterie en doden hem zo. Tegelijkertijd doden zij niet de rode bloedlichaampjes, verantwoordelijk voor het zuurstoftransport, waardoor men denkt dat deze moleculen naar alle waarschijnlijkheid niet schadelijk zijn voor het menselijk lichaam

De (gedroogde) secretie, maar soms ook hele kikkers, worden inmiddels al uit de amazone meegenomen om het in de grote steden te gaan gebruiken. De Katukina’s beschouwen dit als een vorm van biopiraterij en zijn het er ook niet mee eens, omdat toepassing, volgens hen, onder begeleiding van een sjamaan moet gebeuren.
Internationale laboratoria hebben al diverse patentaanvragen op de werkzame stoffen lopen, waaronder deltorfina en dermorfina, die worden gesynthetiseerd uit geïsoleerde moleculen van de secretie; dermorfina schijnt 100 keer zo sterk te zijn als morfine.

Wijs geworden door de ervaringen met de jararaca, een adder uit de amazone, (Pharmaceut Squibb maakte uit dit addermiddel een zeer succesvol medicijn, Captopril, waar zij 1,6 biljoen dollar mee verdienden, zonder dat de Braziliaanse bevolking daar ook maar één cent van kreeg) staat de kambo nu onder bescherming van de Braziliaanse regering. Zij willen ervoor zorgen dat er meer wetenschappelijk onderzoek naar wordt gedaan, maar ook dat de opbrengst ten goede komt aan m.n. de Katukina-stam en andere indianenstammen, die zichzelf als de hoeders beschouwen van dit medicijn en in het algemeen van de traditionele geneeskunde.
Bovendien is dit nodig ter bescherming van de nationale gezondheid. Net zoals vele medicinale planten heeft deze kikker n.l. een ‘look alike’, die echt giftig is.

Love.

http://www.kambo-healing.com