20/11/2012

Vaccins: de ‘anti-lichamen’-theorie is onjuist!

Heidi Stevenson (BSc, DIHom, FBIH) schreef het onderstaande artikel over de onjuistheid van de aanname van de medisch wetenschap dat het geclaimde succes van vaccins, te danken zou zijn aan het prikkelen van het lichaams-immuunsysteem, geprikkeld door een vaccin. Het vaccin zou er de aanleiding toe zijn, dat het lichaam antistoffen gaat ontwikkelen, tegen juist die ziekte waarop het vaccin gebaseerd is. Onjuist dus.

Door GuidoJ – http://www.wanttoknow.nl

Maar hieronder lees je hoe deze vork in de steel steekt. Heidi Stevenson is oprichtster van gaia-health.com en schrijft veel goed gefundeerde artikelen en boeken over gezondheid. Ze spreekt daarin haar uiterste bezorgdheid uit over de schade die wordt toegebracht door medicinale toepassingen via middelen, die nu als volkomen ‘normaal’ te boek staan.

Heidi Stevenson is dit gaan doen, doordat ze zélf werd geconfronteerd met gezondheidsschade bij familieleden, die ontstond als gevolg van deze middelen. In haar eigen woorden beschrijft ze de medicijn-arena als uiterst gevaarlijk, een plaats waar de gebruiker van al die medicijnen ‘heel goed op moet passen’ en er niet in blind vertrouwen mag en kan rondlopen..! Haar gedegen studies naar achtergronden van deze, door medicijngebruik ontstane ziektes en invaliditeit, maken haar publicaties tot veel gelezen, maar vanzelfsprekend ook weer -door bepaalde belangengroepen- sterk verguisd.

x

* * *

x

Nieuw onderzoek faalt!

Bewijs dat de antilichamen theorie niet klopt!

 x

2012 © Heidi Stevenson (origineel)

2012 © vertaling Door Frankema – VaccinVrij.nl

 x

De vaccinatietheorie klopt niet, is nooit bewezen en niet onderhevig aan vragen. Een nieuw vaccin tegen de beruchte infectie door de ziekenhuisbacterie ‘MRSA’ (‘Methicillin-Resistant Staphylococcus Aurus’) toont dit overduidelijk aan. Verhoogde antilichamen titers – de ‘benodigde’ hoeveelheden antilichamen in het bloed die maatstaf zijn voor ‘effectiviteit’ van het vaccin – zijn niet hetzelfde als natuurlijke immuniteit.

Heidi Stevenson

Nieuw vaccinonderzoek heeft aangetoond, dat de theorie die aan de basis van vaccineren ligt onjuist is. Het is de theorie dat immuniteit verkregen wordt, door het stimuleren van de productie van antilichamen. Dit is echter overduidelijk en aangetoond door -helaas- de sterfgevallen als gevolg van deze aanname…

Het betreffende V710 vaccin werd ontwikkeld tegen een ziekte die voortgekomen is uit de huidige medische geneeskunde: MRSA (ook wel de ‘vlees-etende bacterie ziekte’ genoemd) Zonder succes is er met dit vaccin getracht een door het medische systeem zelf gecreëerd probleem op te lossen.

En men verwachtte nog zoveel van het V710 vaccin, bedoeld om vóór operatie en opname in ziekenhuizen gebruikt te worden om MRSA te voorkomen. Wat een samenspel; creëer een ziekte, probeer een behandeling te vinden voor datgene wat je zelf veroorzaakt hebt en haal gigantische winsten binnen!

MRSA is een variant van de bacterie Staphylococcus aureus. Gemiddeld 30% van de bevolking draagt deze bacterie regelmatig in de neus en op de huid, zonder enig noemswaardig gevolg: gezonde mensen worden van deze bacterie niet ziek. Maar bij mensen met een sterk verminderde weerstand, kan de bacterie wel infecties veroorzaken, hetgeen kan leiden tot zweren, maar ook tot ernstige bloedvergiftiging en/of longontsteking. Dat laatste komt gelukkig niet vaak voor. 

Het falen van het onderzoek onthult echter iets heel waardevols over de gehele vaccin-industrie. Deze blijkt gebaseerd op een theorie, die kennelijk niet is opgewassen tegen nader onderzoek. Want, áls het zo zou zijn, dat het stimuleren van de productie van antilichamen de sleutel zou zijn tot het ‘versterken van het immuunsysteem’ -zoals ons routinematig door artsen en gezondheidsinstanties verteld wordt – zou het niet mogelijk kunnen zijn dat het V710 vaccin niet zou werken…

Het HPV-vaccin tegen baarmoederhalskanker wordt omschreven als een ‘experimenteel’ vaccin.. Die omschrijving komt door het onderzoek naar een MRSA-vaccin plotseling in een volledig ander daglicht te staan..!

Naar alles wat men erover opgetekend heeft, resulteerde het vaccin in een ‘robuste immunologische respons’, wat wil zeggen dat er veel anti-lichamen aangemaakt worden. Maar toen het vaccin toegediend werd aan hartpatiënten in afwachting van hun operaties werden, werden er juist én meerinfecties én meer sterfgevallen (ten gevolge van meervoudig orgaanfalen) gerapporteerd. Dit in volledige tegenstelling tot wat de financiers van dit onderzoek kennelijk hadden verwacht.

Het onderzoek
Het onderzoek werd gefinancierd door Merck en de leidinggevende wetenschapper dr. Fowler, was de voorzitter van het V710 advies comité. Hij ontving daarnaast subsidie en financiële ondersteuning van Merck, Cerexa, Pfizer, Novartis, Advanced Liquid Logics en MedImmune; én hij was een betaalde consultant voor Astellas, Cubist, Cerexa, Merck, Pfitzer, NovaDigm, Novartis, The Medicines Compagny, Biosynexus, MedImmune, Galderman, en Inimex; én hij heeft honoraria ontvangen van Astellas, Cubist, Merck, Pfitzer, Theravance, en Novartis.

We moeten waarschijnlijk niet al te verbaasd zijn dat Fowler geen idee had hoe het kwam dat de testresultaten zo ontnuchterend waren in het licht van de zeer goede ‘antilichamerespons’. Volgens Medscape zei Fowler: “Ik kan hier geen biologisch geloofwaardige verklaring voor vinden”.

De studie omvatte 3.958 patiënten die het active V710 vaccin kregen en 3.967 die een zoutachtig placebo kregen. 201 patiënten (5.08%) die het vaccin kregen stierven, vergeleken met 177 (4.46%) die het placebo kregen. Dat is 13.9% meer sterfgevallen in de groep mensen die gevaccineerd zijn.

Opmerking: De resultaten waren omgezet in persoon per jaar; een wat mij betreft betekenisloze constructie in deze context. Het gaat erom hoeveel mensen die een eenmalige specifiek type operatie ondergaan dit niet overleven, niet hoe dat eruit ziet in termen van persoon per jaar.

Van de gevaccineerde patiënten kregen 22 personen ‘MRSA’ en 7 daarvan stierven. Van de ongevaccineerde groep kregen er 27 personen ‘MRSA’, waarvan 2 mensen stierven.

Dr. Vance Fowler, moest de Big Pharma-financiers van zijn onderzoek, meedelen dat het MRSA-vaccin het tegendeel bereikte, van wat men had gehoopt en verwacht..!

Vance Fowler jr. , MD, MPH, onderzoeksleider en hoogleraar in de geneeskunde op Duke University, deelde mee dat V710 niet effectief was in het voorkomen van S. aureus bacterimia en/of infectie van diepe borstwonden, ondanks de capaciteit een robuuste antilichamenrespons op te wekken.

13.9% van de mensen die het V710 vaccin kregen stierven. Dat waren nog eens 24 doden.  Als we in overweging nemen hoe groot het marktgebied is dat men voor dit vaccin op het oog had zou dat snel opgelopen zijn tot duizenden extra doden direct veroorzaakt door het vaccin.
Overkoepelende sterftecijfers zijn niet belangrijk?  Het onderzoek rapporteerde alleen de MRSA-aantallen, maar Medscape vermeldt ook dat degenen die het V710 vaccin toegediend kregen en S. aureus ontwikkelden 5 keer meer kans hadden om hieraan te sterven dan de controle groep..!

Implicaties voor de vaccinatie-theorie
Wat we hiervan mee naar huis moeten nemen is dat de theorie die aan de basis ligt voor vaccineren niet gebaseerd is op realiteit. Het is gebaseerd op aannames. Het gaat ervan uit dat het op een onnatuurlijke manier aanzetten van het immuunsysteem om antilichamen te creëren hetzelfde is als het ontwikkelen van antilichamen als gevolg van een natuurlijk ziekteproces. Feit is dat dit niet zo is. Het is een manier om moeder natuur om de tuin te leiden, niet om haar te kunnen evenaren.

Anti-lichamentiters zijn niet hetzelfde als immuniteit.
De realiteit is dat er niet in aanmerking genomen wordt wat er gebeurt met het immuunsysteem als een geheel na vaccinatie. Het enige dat telt is het zo hoog mogelijk opdrijven van de antilichamen titers, met andere woorden de concentratie antilichamen zo groot mogelijk maken.

Het antilichamen-niveau wordt gebruikt om te bepalen of een vaccin succesvol is of niet, ondanks het feit dat de titers die het resultaat zijn van vaccins vaak veel hoger zijn dat de titers die voortkomen uit natuurlijke infecties. Desalniettemin is natuurlijke immuniteit gewoonlijk 100% en levenslang aanwezig, terwijl door vaccins opgewekte immuniteit praktisch nooit zelfs maar in de buurt komt van de 100%, noch meer dan een paar jaar aanhoudt.

Er is overduidelijk veel meer betrokken bij weerstand tegen ziekten dan hoe hoog titers opgevoerd kunnen worden. Maar hier heeft men het niet over. Het enige dat als belangrijk beschouwd wordt, is of er een willekeurige niveau aan antilichamen behaald is, niet het alomvattende effect van het vaccin.

Antilichamen zijn slechts een onderdeel van het grotere immuunsysteem..!
In de haast om te vaccineren, houdt niemand rekening met de effecten op het gehele lichaam, of zelfs maar op de rest van het immuunsysteem. Want -zo blijkt keihard- weerstand tegen ziekte is veel meer dan alleen antilichamen.

Blijven de nadelen van vaccinaties alleen beperkt tot een onschuldig prikje?

Het immuunsysteem is onderverdeeld in twee delen: door lichaamsvochten en door cellen opgewekte immuniteit. Het door lichaamsvochten (humorale) deel van het immuunsyteem is het deel waar vaccins zich op richten. Het produceert antilichamen tegen antigenen (lichaamsvreemde stoffen die verondersteld worden ziektes te veroorzaken). Als het overprikkelt raakt kan het ook antilichamen creëren tegen het lichaam zelf, wat resulteert in auto-immuun ziekten zoals rheumatoide arthritis en lupus erythematosus.
Zoals duidelijk aangetoond is door het V710 fiasco, zijn vaccins niet in staat te doen wat het lichaam in haar natuurlijks situatie doet als het vecht tegen een infectie –en niemand heeft precies begrepen wat fout is aan het vaccin of er ook maar een flauw idee van hoe we moeder natuur wel kunnen dupliceren.

Het door de cellen opgewekte deel van het immuunsysteem wordt bestuurd door de T-lymfocyten; de T-cellen waar HIV-patiënten zich op focussen. De T-cellen bemiddelen – dat wil zeggen besturen en controleren marcofagen, de natuurlijke killercellen (NK’s) en antigeen-specifieke lymfocyten (witte bloedlichaampjes) die opgewekt worden in reactie op antigenen. We kunnen niet zonder het door cellen opgewekte deel van het immuunsyteem. Het staat klaar om praktisch elke infectie of kanker aan te pakken. Toch besteden vaccinproducenten weinig aandacht aan dit aspect van immuniteit als ze infectieziekten aanpakken.

Vaccinaties, vroeger een soort heilige koe, maar tegenwoordig één van de meest omstreden ‘geneeskundige’ methodes. En, zo blijkt uit het artikel: controversieel als nooit tevoren..!

In één opzicht is het waarschijnlijk goed dat alle door cellen opgewekte immuniteit genegeerd wordt. Dan wordt er tenminste ook geen poging gedaan om het te manipuleren, alhoewel – helaas focussen sommige van de nieuwere vaccins (die mikken op andere ziekten dan infectieziekten) zich er steeds meer op. En wat wéér niet in overweging genomen wordt is of het mogelijk is dat vaccins schade aan dit deel van het immuunsysteem aan kunnen richten. Net zoals alle door vaccins veroorzaakte schade afgehandeld wordt met ‘we doen net alsof het niet bestaat’.

Feit is dat het meten van titers overduidelijk geen adequate manier is om te bepalen of het immuunsysteem gezond of krachtig is. Beweren dat vaccins ‘het immuunsysteem versterken’ is niets meer en niets minder dan dat – een bewering. Het is niet gebaseerd op feiten. Er is geen enkele reden om te geloven, en talloze redenen om niet te geloven, dat het geforceerd opdrijven van hoeveelheden antilichamen gelijk staat aan weerstand tegen de ziekte.

En het is net zo duidelijk dat het injecteren van toxische stoffen gevaarlijk is. Dat hoeven we toch niet te bewijzen! Niettemin injecteren de vaccinindustrie en haar slaafse volgelingen zware metalen, dodelijke chemicaliën en gevaarlijke stoffen zoals squaleen, die garant staan voor het vergiftigen van het systeem en het veroorzaken van auto-immuunziekten.

Misschien kan er één goed ding voortkomen uit het onderzoek dat aangetoond heeft dat het V710 MRSA vaccin faalt. Misschien zal er wat gezond verstand de kop op steken en zeggen:

 

Stop!

Stop deze waanzin.

Laten we kijken naar wat we doen.

Laten we ons afvragen waarom meer dan de helft van de kinderen
allerlei aandoeningen hebben en niet kunnen genieten van gezondheid.

Het kleine beetje tijdelijk gesus van het risico op infectieziekten
weegt toch zeker niet op tegen de resultaten die we overal om ons heen zien!

We kunnen toch zeker wel stoppen met deze waanzin?!

 

 * * *

Bronnen: 

 

Originele artikel HIER & http://www.wanttoknow.nl/overige/vaccins-de-anti-lichamen-theorie-is-onjuist/