04/12/2012

De ongelooflijke Lever en Galblaas reiniging

Sakshin
Detox

Galstenen worden in de lever gevormd

galstenenVeel mensen geloven dat galstenen alleen in de galblaas gevonden kunnen worden. Dit is een verkeerde aanname. De meeste stenen worden feitelijk in de lever gevormd en relatief weinig verschijnen er in de galblaas. Je kunt deze stelling gemakkelijk zelf verifiëren door jezelf een leverzuivering te geven.

Het maakt weinig uit wie je bent; een leek, een medisch arts, een wetenschapper, of iemand die geen galblaas meer heeft en om die reden denkt helemaal geen galstenen meer te hebben. De resultaten van de leverzuiveringen spreken voor zich. Grote aantallen medische onderzoeken of medische verklaringen kunnen het resultaat niet waardevoller maken dan het van zichzelf al is.

Zodra je honderden groene of beige-kleurige galstenen in de toiletpot ziet drijven, tijdens je eerste leverzuivering, zul je intuïtief weten dat je met iets heel belangrijks in je leven bezig bent. Om je nieuwsgierige aard te bevredigen, kun je ze naar een laboratorium brengen voor een chemische analyse of je vraagt je huisarts wat hij van dit alles (de stenen) denkt.

Maar wat het belangrijkste van deze ervaring is, is dat je actieve verantwoordelijkheid hebt genomen voor je eigen gezondheid, wellicht voor de eerste keer in je leven. Niet iedereen verkeert in zulke gelukkige omstandigheden als jij.

Naar schatting zal zo’n 20 % van de wereldpopulatie galstenen in hun galblaas ontwikkelen op enig moment in hun leven. Dit percentage houdt echter geen rekening met het veel grotere aantal mensen dat galstenen in hun lever zal ontwikkelen of ze al heeft.

Belemmering voor een goede gezondheid

Galstenen in de lever zijn de belangrijkste belemmering om een goede gezondheid, jeugdigheid en vitaliteit te verwerven en te behouden. Ze zijn, inderdaad,een van de belangrijkste redenen waarom mensen ziek worden en moeite hebben met het herstellen van ziekte.
De nalatigheid te onderkennen dat galsteen formatie in de lever voorkomt, is wellicht de meest ongelukkige vergissing die ooit begaan is op het gebied van de medische geneeskunst, zowel orthodox als aanvullend. Zo zwaar leunen op bloedonderzoeken voor diagnostische doeleinden, zoals de conventionele geneeskunst doet, kan een groot nadeel zijn met het oog op het beoordelen van de levergezondheid.

De meeste mensen met fysieke klachten hebben perfect normale lever enzymwaarden in het bloed, ondanks dat ze lijden aan congestie van de lever. Levercongestie en stagnatie zijn de meest algemeen voorkomende gezondheidsproblemen. Toch maakt de conventionele geneeskunst geen zinspeling daarop, noch heeft het een manier om deze condities te diagnosticeren.

De lever enzymniveaus in het bloed worden alleen verhoogd als er sprake is van vergevorderde levercel destructie, zoals het geval is bij, bijvoorbeeld hepatitis of leverontsteking. De levercellen bevatten grote hoeveelheden enzym. Wanneer ze scheuren komen de enzymen in het bloed en geven ze leverafwijkingen aan. Maar tegen die tijd is het leed al geschiedt.

Klinische testen niet betrouwbaar in opsporen galstenen

Er zijn jaren van congestie nodig voor het zover kan komen. Derhalve zijn typisch klinische testen geen betrouwbare manier om galstenen in de lever op te sporen. Door te begrijpen hoe galstenen in de lever bijdragen aan het ontstaan van bijna ieder type ziekte, en door enkele eenvoudige stappen te ondernemen om ze te verwijderen, ben je in staat om zelf het voortouw te nemen bij het herstellen van je gezondheid en vitaliteit op een permanente basis.

De implicaties van het toepassen van de leverzuivering op jezelf of, als je een praktiserend therapeut bent, voor je patiënten, zijn ongelooflijk belonend. Een schone lever hebben, is zoiets als een nieuw leven krijgen. De lever heeft de directe controle over groei en functioneren van elke cel in het lichaam.

Iedere verstoring, mankement of abnormaal groeipatroon van de cel is in grote mate te wijten aan slechte leverprestatie. Dankzij in uitzonderlijke ontwerp, ‘lijkt’ de lever vaak normaal te presteren (gebalanceerde bloedwaarden), zelfs als het zo’n 60 % van in oorspronkelijke efficiency heeft verloren.

Meeste ziekten beginnen in de Lever

Zo misleidend als dit kan zijn voor de patiënt en zijn arts, de oorsprong van de meeste ziekten kan eenvoudig getraceerd worden naar de lever. Alle ziekten of symptomen van een zwakke gezondheid worden veroorzaakt door een obstructie van het een of ander.

Als een bloedvat geblokkeerd is en daardoor niet langer kan zorg dragen voor de snelle levering van vitale zuurstof of voedingsstoffen aan een groep cellen, zullen de cellen geforceerd worden specifieke noodmaatregelen te treffen om te overleven. Natuurlijk zullen vele van de getroffen cellen de ‘hongersnood’ niet overleven en eenvoudig afsterven.

Maar andere, meer veerkrachtiger cellen zullen zich leren aan te passen aan de ongunstige situatie (celmutatie) en leven van vastgehouden, toxische stofwisselingsafvalproducten. Hoewel in werkelijkheid een dergelijke overlevingsreactie voorkomt dat het lichaam onmiddellijk overlijdt door septische vergiftiging, hebben we de neiging dit als ‘ziekte’ te labellen. In dit geval is het label bekend als kanker.

Er zijn andere, meer duidelijke obstructies die ons wel-zijn kunnen verstoren. Een continue geconstipeerde dikke darm verhindert het lichaam zich te ontdoen van de afvalproducten die in de feces zitten. Het vasthouden van afval in de lagere delen van de darmen leidt tot een toxische dikke darm en, als de situatie niet opgelost wordt, tot een toxisch lichaam.

Nierontsteking en nieruitval verschijnen als een verkalkte steen de urinestroom blokkeert in de nieren of blaas. De opgebouwde mineraal opeenhopingen in het urinesysteem kunnen leiden tot het vasthouden van vocht en gewichtstoename. Als hard geworden slijm de doortocht van lucht in je longen blokkeert, raak je letterlijk buiten adem.

Slecht horen kan het gevolg zijn van plakkerig slijm dat de buizen tussen je keel en oren verstopt. Op dezelfde manier zorgt een verdikking van het bloed, veroorzaakt door hoog zuur vormend voedsel en dranken, dat de bloedstroom door de vaten en aders beperkt wordt. Dit leidt tot talloze problemen in het lichaam, van eenvoudige huidirritatie tot jicht, hartaanval of herseninfarct.

Deze of vergelijkbare obstructies in het lichaam zijn direct en indirect verbonden met beperkte leverprestatie – in het bijzonder, met een impasse veroorzaakt door galstenen in de lever en galblaas. De aanwezigheid van stukken geklonterde gal (galstenen) in deze organen hindert zulke vitale processen als de spijsvertering, eliminatie van afval en de de-toxificatie van schadelijke substanties in het bloed.

Ontstoppen van de lever galkanalen

Door het ontstoppen van de lever galkanalen en de galblaas zullen de 60 – 100 triljoen lichaamscellen in staat zijn meer zuurstof te ‘ademen’, voldoende hoeveelheden voedingsstoffen te ontvangen, efficiënt hun stofwisselingsafvalproducten te elimineren, en perfecte communicatieve verbindingen te onderhouden met het zenuwstelsel, het endocriene systeem en ieder ander deel van het lichaam.

Bijna iedere patiënt die lijdt aan een chronische ziekte heeft buitensporige hoeveelheden galstenen in de lever. Dit kan eenvoudig geverifieerd worden door de chronisch zieke een leverzuivering te laten ondergaan. Maar tenzij er een specifieke leverziekte is, wordt dit vitale orgaan zelden beschouwd als de ‘boosdoener’ bij andere ziekten.

De meerderheid van de galstenen in de lever en galblaas bestaat uit dezelfde ‘onschadelijke’ bestanddelen als die in vloeibare gal zitten, waarvan cholesterol het hoofdingrediënt is. Dit maakt de meeste stenen ‘onzichtbaar’ voor rontgenstraling en echoscopische technologieën.

De situatie is anders als je de galblaas in ogenschouw neemt, waar sommige van de galstenen, zo’n 20 % van alle stenen, volledig gemaakt zijn van mineralen, hoofdzakelijk calciumzouten en gal pigmenten. Moderne diagnosticerende middelen kunnen deze verharde, relatief grote stenen eenvoudig waarnemen, maar ze hebben de neiging de zachtere, niet verkalkte stenen in de lever over het hoofd te zien.

Vette lever kan 20.000 stenen verzamelen

Slechts wanneer er buitensporige hoeveelheden cholesterolgebaseerde stenen (95 % cholesterol) de galkanalen van de lever blokkeren, onthult echoscopie wat bekend staat als een vette lever. In zulke gevallen, laten de echobeelden een lever zien dat bijna geheel wit (in plaats van zwart) is. Een vette lever kan tot zo’n 20.000 stenen verzamelen voordat het bezwijkt aan verstikking en ophoudt te functioneren.

Als jij een vette lever hebt en je zou naar de dokter gaan, zou hij je vertellen dat je ‘vette structuren’ in je lever hebt. Het is onwaarschijnlijk, desniettemin, dat hij je zou vertellen dat je ook intrahepatische stenen hebt (stenen die de galkanalen van de lever versperren). Zoals ik eerder benoemde, zijn de meeste intrahepatische stenen niet op te sporen door middel van echoscopie.

Desalniettemin zou zorgvuldige analyse van de echobeelden door de specialisten kunnen laten zien dat de galkanalen in de lever zich verwijd hebben als gevolg van versperring. Sommige van de grotere stenen zijn zichtbaar. Tenzij er echter een indicatie is van grote leverproblemen, checken artsen zelden op intrahepatische stenen.

Zelfs als de vette lever in een vroeg stadium of galstenen in de galkanalen eenvoudig herkend en gediagnosticeerd zouden kunnen worden, bieden de hedendaagse medische faciliteiten geen methoden om dit vitale orgaan van de zware last die het ‘draagt’ te bevrijden. Het feit blijft dat de meeste mensen honderden, en in veel gevallen, duizenden hard geworden galresten in de lever verzameld hebben.

Deze stenen blokkeren haar galbuizen continue. Gezien het nadelige effect dat de stenen hebben op de leverprestatie in z’n geheel, is het irrelevant of ze bestaan uit zachte klonten cholesterol, of harde, gekristalliseerde mineraalzouten. Of onze artsen of wij ze nu beschouwen als conventionele galstenen, vetopslag of klonten die bestaan uit hard geworden gal, het feit dat ze verhinderen dat gal door de galkanalen stroomt, is hetzelfde bij alle drie de veronderstellingen.

De hoofdvraag is, hoe kan zo’n simpel iets als een gehinderde galstroom zulke complexe ziekten als hartfalen, diabetes of kanker veroorzaken? Gal, wat een groen gekleurde, alkalische vloeistof is, heeft meervoudige functies. Elk daarvan beïnvloedt de gezondheid van ieder orgaan en systeem in het lichaam.

Los van het ondersteunen bij de vertering van vet, calcium en eiwitrijk voedsel, is gal nodig om het vetgehalte in het bloed normaal te houden, toxines uit de lever te verwijderen, een juiste zuur/base balans in het darmstelsel te helpen onderhouden, en de dikke darm te vrijwaren van de groei van schadelijke microbes.

Om een sterk en gezond spijsverteringsstelsel te onderhouden en de lichaamscellen te voeden met de juiste hoeveelheid voedingsstoffen, moet de lever 1,1 – 1,5 liter gal per dag produceren. Alles minder dan dat, veroorzaakt noodzakelijkerwijs problemen met de vertering van voeding, de eliminatie van afval en de constante inspanning van het lichaam om het bloed te ontgiften. Veel mensen produceren slechts een kopje vol of minder.

Zoals aangetoond zal worden, zijn alle gezondheidsproblemen direct of indirect het gevolg van verminderde galproductie en inefficiënt galtransport. Mensen met chronische ziekten hebben vaak duizenden galstenen die de lever galkanalen verstoppen. Sommige stenen kunnen de galblaas ook verstopt hebben.

Door deze stenen door middel van een serie leverzuiveringen te verwijderen, en een uitgebalanceerd dieet en levensstijl te hand haven, zullen de lever en galblaas in staat zijn hun natuurlijke efficiëntie te herstellen, en de meeste symptomen van ongemak of ziekte in het lichaam zullen beginnen af te nemen.

Allergieën zullen minder erg worden of verdwijnen, evenals rugpijn en de energie en het gevoel van wel-zijn zal drastisch verbeteren. De galbuizen van de lever zuiveren van galstenen is een van de meest belangrijke en krachtigste procedures om je gezondheid te herwinnen en te verbeteren.

De grootte van de stenen varieert tussen die van een speldknop en die van een kleine walnoot. De eigenlijke leverzuivering vindt plaats binnen een tijdsframe van minder dan 14 uur en kan gemakkelijk in een weekend thuis gedaan worden.