05/11/2012

Dr. Rath

Dr. Rath: een wereld zonder ziekte. We leven in een tijd van openheid. Natuurlijk probeert de gevestigde orde zo veel mogelijk tegen te werken.

In een manifestatie op 13 maart jongstleden in Berlijn riep Dr. Rath de inwoners van Duitsland en de rest van Europa op verantwoording te nemen.Het is een oproep om samen een democratisch Europa vóór en dóór mensen op te bouwen. De gezondheidswetenschap moet volgens Dr. Rath zijn gebaseerd op genezing en preventie van ziekten.

Wereld zonder ziekteDe wetenschappelijke onderzoeksresultaten die vandaag de dag zijn te verkrijgen over natuurgeneesmiddelen maken duidelijk dat deze medicijnen talrijke volksziekten drastisch kunnen terugdringen.Deze ‘wereld zonder ziekte’ wordt ons echter niet gegund omdat deze ziekten een miljardenmarkt vormen voor de farmaceutische industrie. Willen wij deze wereld zonder ziekten voor ons en voor onze kinderen, dan zullen wij ons moeten verenigen.

Historische gebeurtenisOp 13 november 2007 vond in voormalig concentratiekamp Auschwitz een historische gebeurtenis plaats. Op de plaats waar de grootste misdaden tegen de mensheid werden begaan riepen de overlevenden van het kamp op tot een Europa van en voor het volk, met in het achterhoofd de dubieuze rol van de olie- en drugskartels tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Bron: YouTube/RathFoundation

via Dr. Rath: een wereld zonder ziekte video.