04/12/2012

Tachyon wetenschap en spiritualiteit

Over vrije energie en holostisch genezen. Lang geleden hebben de wegen van wetenschap en spiritualiteit zich opgesplitst en gingen ieder hun eigen weg. Beiden op zoek naar de bron van het bestaan. Tachyon is de synergetische energie, die de wetenschappelijke en de spirituele weg weer tot een gezamenlijk pad maakt.
Voor de ‘Bres’ bewerkt door Sakshin Oorsprokelijk verschenen in ‘Bres 197’.

tachyon artikel bres 197
Tachyon wetenschap en spiritualiteit. David Wagner ontwikkelde het Tachyonisatie Proces, dat natuurlijke materialen omvormd tot Tachyon Antennes.
Het is hem – als enige – gelukt om Tachyon Energie Antennes te creeren voor holistisch genezen, en spirituele ontwikkeling. Daarnaast heeft hij een buitengewoon bijzondere techniek ontwikkeld naar hoger bewustzijn.

De ontdekking van vrije energie en het verbazingwekkende potentieel daarvan begon met de revolutionaire ontdekkingen van Nikola Tesla (1856-1943). In 1931 dreef Tesla’s ‘Energie Transformator‘ een Pierce Arrow aan, een erg zware en luxe auto. Daarmee werd gedurende langere tijd gereden met een snelheid van 80 mijl per uur.

Tesla had een alternatief ontdekt voor wisselstroom-aandrijving. De problemen rond het gebruik van fossiele brandstoffen hadden rond 1930 al opgelost kunnen zijn, als het politieke en zakelijke klimaat gunstig was geweest. Tapte hij in feite Tachyon-energie af? Vooralsnog is dat de vraag die velen bezig zal houden…

morrey

Een ander pionier die zich bezig hield met vrije energie was Dr.T.Henry Moray. Deze slaagde erin een energie transformator te ontwikkelen die maar 28 kilo woog en een capaciteit had van 50 kw. Toen hij zijn uitvinding aanbood bij het Octrooibureau erkende men dat zijn energie-transformator perfect werkte, en …. geen zichtbare energiebron had.

Juist omdat de energiebron onzichtbaar was en niet te traceren viel, werd de patentaanvraag afgewezen. Hoewel dit verhaal klinkt alsof het rechtstreeks aan een stripverhaal ontleend is, is het waar gebeurd. Net als eerder Tesla, werd ook aan Moray een halt toegeroepen door sterke, maar kortzichtige politieke en economische krachten.

HET TACHYON TIJDPERK IS BEGONNEN.

Bij de zoektocht naar vrije energie werd eerst het bestaan van Tachyon Energie hypothetisch door de wetenschap aangenomen, en daarna indirect bewezen. Indirect, omdat energie die sneller reist dan het licht met de nu bestaande meetmethodes niet direct gemeten kan worden.

Vandaag de dag herkennen we het potentieel van die energie. Ondanks alle tegenstand is het Tachyontijdperk begonnen.

In 1966 definieerde Gerald Feinberg Tachyon Energie als ‘een subatomair deeltje met een snelheid groter dan licht’. Hij deed dat met de bedoeling om binnen de wetenschappelijke wereld tot eenheid van naam en begrip te komen op het gebied van “sneller als licht energie”.

We zijn al die wetenschappers uit verleden en heden dankbaar en erkentelijk voor het leggen van het fundament voor dit nieuwe tijdperk. Zij zijn de wegbereiders geweest voor de Tachyon Revolutie.

Juridische procedures

Het Tachyoniseringsproces van David Wagner komt voor honderd procent in aanmerking om bij een Octrooibureau aangemeld te worden. Hij nam echter na veel wikken en wegen de beslissing om dat niet te doen, en er geen patent op aan te vragen. Hij gaat er vanuit dat dit miljoenen dollars aan juridische procedures bespaart, die anders ongetwijfeld steeds weer wegens schendingen van het patentrecht gevoerd zullen moeten worden.

De uitdaging ligt niet langer in het leveren van het bewijs voor het bestaan van Tachyon Energie. Het punt is: hoe kunnen we die energie benutten?

Er zijn veel beroemde geleerden die zich op dit gebied inspanningen getroost hebben, met wisselend succes. Waar deze wetenschappers zich mee bezig hielden was de vraag hoe Tachyon Energie om te zetten in gewone en directbruikbare electrische energie.

David Wagner heeft een andere visie op de voordelen die aan Tachyon Energie verbonden zijn. Hij realiseerde zich dat het omzetten van Tachyon Energie in direct bruikbare electrische energie in feite geen oplossing zou bieden voor de steeds groter wordende crisis waarin onze planeet verkeert. Het gaat immers niet om een energiecrisis, maar om een bewustzijnscrisis.

 

David zag in dat alles wat zich ontwikkelt in feite voortkomt uit het Tachyon Energieveld. De doorbraak die hij bereikte in de toegepaste natuurkunde wendde hij direct aan voor het Tachyonisatie Proces. Dit proces herstructureert bepaalde materialen op submoleculair niveau, en creert daarmee permanente Tachyon antennes.

Tachyon wetenschap en spiritualiteit

De kundigheid waarmee hij er in slaagde de Tachyon Energie practisch toepasbaar te maken, en de mogelijkheid dat de wetenschappelijk wereld de resultaten ervan kan gaan bewijzen, hebben de Tachyon Revolutie veroorzaakt die nu al in 55 landen plaatsvindt.

De bereikte doorbraak op het gebied van tachyonisering maakt het oneindige potentieel van Tachyon Energie beschikbaar op een manier, die een gunstige invloed heeft op al het leven op aarde. Het helpt om een hoger bewustzijn te bereiken. David beschouwt dit als zijn levenswerk.

DE FYSICA VAN TACHYONEN