04/02/2013

Wat is Tachyon energie

Energetisch Continuüm
Energetisch Continuüm

Tachyon energie is een naam die voor velen onbekend is. Dit heeft enkel te maken met woordgebruik. Tachyon energie ligt aan de basis van ons bestaan. Misschien is de naam oer energie jou wel bekend? Eigenlijk is tachyon energie hetzelfde als de basis energie van waaruit het universum opgebouwd is.

Tachyon heeft reeds een vorm
Om het verschil duidelijk te maken, kijk dan naar de oceaan. Wanneer het water in de oceaan het oer energie vertegenwoordigt, dan zijn de druppels tachyon energie. Het enige verschil: tachyon heeft reeds een vorm, maar nog geen specifieke bestemming – dus het kan zich nog tot alles vormen.

Potentie van al-wat-is
Tachyon energie is de eerste vorm hebbende energie die voortkomt uit het oer energie veld, de oerbron van het universum. Tachyon heeft dezelfde eigenschappen als oer energie en bevat dus de potentie van al-wat-is.

Getachyoniseerde materialen – antennes van tachyon energie:
Deze verbinden de intelligentie van elk levend organisme – jou lichaams cellen, een plant, een dier, … met de zuivere bron van tachyon energie. Bijgevolg kan deze intelligentie de nodige energie tot zich nemen en evolueren naar zijn optimale vorm en functie.

Contact met optimale potentie
Tachyon energie materialen zijn prachtige producten om lichaam en geest in contact te brengen met zijn optimale potentie.

Dr. Gerald Feinberg liet in 1967 zien wat de kracht van Tachyon energie was waarna een aantal geleerde deze techniek door-ontwikkelden waarbij materialen als glas, olie, water, katoen, silica e.a. zich transformeren tot tachyon antenne.

Natuurlijke materialen veranderen
Tijdens een proces wordt de sub atomaire structuur van natuurlijke materialen veranderd waardoor ze antenne van tachyon energie worden.

Bij contact met tachyon energie start een proces dat altijd leidt tot orde, heling, verjonging en hogere evolutie.

Indrukwekkend effect
Tachyon materialen hebben een indrukwekkend effect op elke levende structuur die uit evenwicht is geraakt en dus in chaos verkeert (pijn, veroudering, ziekte).

Van chaos tot evolutie
In de kwantum fysica wordt deze eigenschap van de tachyonen als “negentropie” bestempeld. (omkeer van chaos tot evolutie naar een hogere orde) Zo ervaren we een groter uithoudings-vermogen bij sport, betere studieresultaten in geval van concentratie stoornissen, een verhoogd energiepijl en intensere ervaring tijdens meditatie.

Verbinden met onze energiebron
Bij een heel spectrum van ziekten werden er bijzondere effecten waargenomen: blokkades verdwijnen, snelle helings processen bij operaties, chronische vermoeidheden die verdwijnen, …Tachyon is geen geneesmiddel.
Deze effecten zijn enkel het resultaat van het her verbinden van het lichaam met onze energiebron, waardoor het zelf herstellend systeem actief wordt.

Dood van het fysische lichaam
Ook vredig afscheid kunnen nemen en zich overgeven aan de onvermijdelijke dood van het fysische lichaam is een proces dat mooi ondersteund kan worden door diverse tachyon producten.

Tachyon versterkt het zelf genezend systeem van het lichaam.
Alle materie (dus ook onze cellen en organen) is voorzien van een subtiel organiserend energieveld. Dit is het fijn stoffelijk energieveld dat instaat voor de creatie en organisatie van het levend organisme.

De bron van alle zijn
Het fijn stoffelijk energieveld is te beschouwen als de zelfgenezende kracht van het levende wezen. Deze werkt als een feedbacksysteem naar “de bron van alle zijn” (= tachyon energie), dat de evolutie naar steeds hogere niveaus van orde mogelijk maakt en in stand houdt.

Fijn stoffelijk energieveld
Zo kan men ook begrijpen dat elk orgaan, met zijn specifieke materie en frequentie, op zijn eigen manier naar evenwicht en heling evolueert bij het gebruik van één en hetzelfde getachyoniseerd product. Het fijn stoffelijk energieveld van ieder orgaan of cel onttrekt immers de juiste frequentie aan het potentieel van tachyon, die nodig is om optimaal te functioneren.

Een hogere orde
Wanneer een orgaan uit evenwicht is geraakt, is het mogelijk om het met tachyon Energy te herstellen, zodat de nodige correctie wordt uitgevoerd die tot een hogere orde leidt. Als de persoon met de blokkade in contact komt met Tachyon Energy, dan kan aan de oorzaak gewerkt worden. Het proces kan samen gaan met emotionele en/of fysieke ontgifting).

Nieuwe taal van heling en evolutie
Voorlopers van deze ontdekking zijn de ingenieurs Nicola Tesla en Ralf Bergstresser. De vooraanstaande kwantumfysicus Ernst Wall schreef uitgebreid over deze nieuwe taal van heling en evolutie.

Tachyon, kort samengevat:
Het is de bron van alle frequenties. Tachyonenergie bevat het perfecte potentieel van ons universum. Hieruit worden alle vormen en frequenties (materie, chi, orgon, prana, yin-yang) van ons universum uit ruimte en tijd geboren en onderhouden.

Tachyon is sneller dan licht
Het is de bron van alle leven en naar hier keert het ook naar weer, na alle ervaringen, chaos en evolutie. Tachyon is sneller dan de lichtsnelheid. Tachyonenergie is niet van deze materiële wereld, heeft geen frequentie, ook geen fijnstoffelijke.

Daardoor heeft ze ook geen directe wisselwerking met onze wereld van vormen. Daarom kunnen we tachyon niet met onze op frequenties afgestemde mogelijkheden bevatten, laat staan beïnvloeden.
Tachyon heeft geen frequentie
Daardoor brengt het ordening op alle niveaus van het zijn: lichamelijk, emotioneel, mentaal en spiritueel. Daarom kan er ook nooit een teveel aan tachyon ontstaan bij het gebruik van getachyoniseerde producten. Het kan ook nooit verkeerd gebruikt worden.
Het proces van verval omkeren
houdt in dat een ziek of pijnlijk lichaam geheeld wordt, dat een verjongingsproces inzet en dat er een continue ontwikkeling plaatsvindt in de richting van vervolmaking, bewustzijnsverruiming en een versnelde spirituele ontwikkeling.
Resultaten zijn voelbaar
Steeds meer Reiki-kanalen, Therapeuten, Geneeskundige, Artsen, Feng-Shui experts en privé mensen gebruiken Tachyon-energie omdat de resultaten gewoon voelbaar zijn.

– Tachyonen producten kunnen je in balans brengen en beschermen tegen negatieve stralingen bijv: Mob. telefoons, computers, tv’s enz.

Tachyon producten:
Tachyon Producten kopen

Dit is een flesje Getachyoniseerde Silica Gel. Maximaal vier druppels van deze gel per dag en je botten, hoe broos dan ook, worden zo hard als staal. Een levend bewijs daarvan is dit relaas.