04/12/2012

Bomen en planten lijden onder straling Wi-Fi en UMTS

Uit onderzoek blijkt dat elektromagnetische straling een negatief effect heeft op de gezondheid van bomen.

Een gezamenlijk onderzoek van de TU Delft, TNO en de Wageningse Universiteit toont aan dat bomen last hebben van de elektromagnetische straling van draadloze netwerken.

In een testruimte heeft men daartoe twintig essen drie maanden blootgesteld aan de straling, opgewekt met draadloze accesspoints voor Wifi-netwerken. De bladeren kregen last van ‚’loodglans’, gevolgd door afsterven van een deel van het blad. Ook andere proefplanten zoals mais vertoonden een vertraagde groei in vergelijking tot planten die onder dezelfde omstandigheden zonder straling werden gekweekt.

Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Alphen aan de Rijn, die zoeken naar oorzaken van onverklaarbare afwijkingen aan bomen en planten. Het onderzoek bevestigt het al langer bestaande vermoeden dat planten en bomen, met name in stedelijke gebieden, last hebben van de straling die onze moderne communicatiemiddelen gebruiken. Buiten het laboratorium is dit al na enkele jaren stralingsinvloed merkbaar.

De grote vraag die deze onderzoeksresultaten oproepen is dan ook: hoe is het met de invloed van de straling op mensen?

Bron: Pcmweb.nl

Attentie via Stopumts.nl

Lees ook:

‘Straling draadloos internet slecht voor bomen en planten’
‘Mobieltjes maken bomen dood’