23/12/2013

Dé medische doorbraak 2013: zelf kanker bestrijden

Het is dé wetenschappelijke doorbraak van 2013 volgens het toonaangevende tijdschrift Science: zelf kanker bestrijden. Met immuuntherapie wordt het lichaam zo opgepept dat het zelf een tumor kan bestrijden.

Immuuntherapie is een totaal andere vorm van behandelen en daarmee is ook het denken over behandelingen gekanteld, zegt internist John Haanen van het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis. “Tot nu toe wordt er vooral nagedacht over hoe een tumor aangepakt en bestreden kan worden met medicijnen, chemo en/of bestraling. Bij immuuntherapie wordt gekeken hoe het lichaam zélf een tumor kan bestrijden.” De kankerpatiënt krijgt bij deze behandeling om de 2 á 3 weken anti-lichamen ingespoten. Dat zijn eiwitten die iedereen al aanmaakt, maar deze extra cellen stimuleren om kankercellen te vernietigen. “Als het ware wordt er een extra leger ingezet om de kanker te bestrijden.” ‘Indrukwekkende resultaten’

“De successen zijn indrukwekkend. Als iets heeft aangetoond te werken bij de behandeling van kanker, dan is het wel immuuntherapie”, aldus Haanen. Duidelijke effecten waren zichtbaar bij de inzet van immuuntherapie bij huidkanker, nierkanker en longkanker. “In sommige gevallen verdwijnt alles, zelfs uitgebreide uitzaaiïngen. In andere gevallen nam de tumor af of stabiliseerde het”, zegt Haanen.In eerste instantie zal immuuntherapie vooral worden ingezet naast de bestaande behandelvormen, verwacht de internist. Maar Haanen sluit niet uit dat in de toekomst wellicht een combinatie gebruikt zal worden: “misschien blijkt dat wel de gouden combinatie”. RTL Nieuws

via Dé medische doorbraak 2013: zelf kanker bestrijden | Volg het nieuws terwijl het gebeurt.