04/02/2013

Medicijnen van Licht

Bericht voor de hele planeet, van ‘De Hathors’ via Tom Kenyon

Met de aardbeving in Nieuw Zeeland, gevolgd door de aardbeving in Japan, is duidelijk geworden dat jullie een ingewikkelder fase van de Chaotische Node zijn ingegaan. Wij willen een methode doorgeven voor bescherming en genezing van stralingsvergiftiging, die ook geschikt is voor andere lichamelijke mankementen. We noemen dit Medicijnen van Licht.

( Onder ‘Chaotische node’ verstaan we elk energetisch systeem dat overgaat naar een hogere of lagere orde van eenheid en dat door chaotische gebeurtenissen gaat, op zijn weg naar een nieuwe staat van energie. vert.)

Tom Kenyon, arts en channel voor de Hathors.

Dit houdt duidelijk verband met de recente gebeurtenissen in Japan. Maar wanneer toekomstige veranderingen zich ontwikkelen, zou het kunnen dat jullie vergelijkbare uitdagingen tegenkomen in de nabije toekomst op andere plaatsen van de wereld.

Deze methode zal jullie helpen om je zowel te beschermen tegen, als genezen van besmetting van niet alleen radioactiviteit, maar ook neurotoxinen (Gif dat inwerkt op zenuwbanen) en gemuteerde vormen van bacteriën en virussen. Onze zienswijze is dat jullie in de nabije toekomst een toename hiervan kunnen verwachten. Deze methode houdt een verbinding met je Celestial Soul (Hogere Zelf), de BA. Je verbindt je met de sferen van licht die een deel van je wezen vormen.

Alles wat in jullie Kosmos bestaat, kan gezien worden als een kwalificatie of energetische uiting van licht‚ zelfs jullie dichtste vormen van materie zijn in essentie een vorm van licht. In deze methode verbind je je met je Hogere Zelf, met de intentie en verwachting dat je Hogere zelf jou een energie doorgeeft die jou beschermt en/of geneest. Je stuurt deze intentie aan je Hogere zelf met de emotionele trilling van waardering of dankbaarheid. Dit is eenvoudigweg de trillingsresonantie die dit hogere deel van je wezen activeert.

Op het moment dat je deze intentie, met waardering of dankbaarheid er aan toegevoegd, naar je Celestial Soul stuurt, verplaats je je aandacht naar je hartchakra, terwijl je de energie van genezing of bescherming in je hartchakra ontvangt. Je ervaart mogelijk deze energie als een vorm van licht, of als geometrische patronen of je zou een gevoel van afdaling van energie kunnen voelen. Je zou deze energie ook kunnen ervaren als een gedachte of een gevoel.

Als deze energie in het hartchakra aangekomen is, is het klaar om verder te sturen.

Water

Water als drager van de lichtinformatie

In deze fase heb je zuiver (schoon) water nodig, want water houdt deze vorm van energie zeer goed vast. Terwijl je een glas water in je handen houdt, stuur je met je aandacht deze energie, die zich in je hartchakra bevindt, via je armen naar je handen en door de chakra’s die in het midden van elke handpalm zitten. De energie wordt via dit pad in het water opgenomen.

Wij stellen voor dat je deze energie vergroot door deze procedure drie maal te herhalen, dus in totaal drie keer. Daarna drink je het water op. Het water dringt door in de waterelementen van je lichaam en de genezing en beschermende eigenschappen zullen vervolgens elke cel van je lichaam binnengaan.

Door deze handeling zorg je ervoor dat licht, dat je in je hart laat dalen, via het centrum van je lichaam vervolgens doorstuurt naar het water. Het bewustzijn van het water ontvangt deze energie en wanneer je het water opdrinkt, ontvangt het lichaam deze energie.

Als je in de situatie verkeert dat je radioactief besmet bent, zou je de procedure zoals wij beschreven hebben moeten uitvoeren, waarmee je de energie die uit je Hogere zelf neerdaalt, toepast, om je te beschermen voor en genezen van elke mogelijkheid van stralingsvergiftiging.

Als je andere mogelijkheden hebt om jezelf te beschermen, moet je die uiteraard ook gebruiken, maar zelfs als je niets anders hebt dan de mogelijkheden van je eigen bewustzijn, dan kun je jezelf beschermen en genezen.

Als je aan neuro-vergiften bent blootgesteld zou je hetzelfde moeten doen. Als er een epidemie is met bacteriële of virusinfecties , raden we je aan ditzelfde ook te doen.

De Chaotische Node ontrolt zich

Als jullie collectief dieper in deze complexere en intense fase van de Chaotische Node gaan, zullen bacteriën en virussen sneller muteren. Deze methode zal jullie in staat stellen jezelf te beschermen tegen en te genezen van deze muterende levensvormen.

Hoewel de Aarde vele malen groter lijkt dan wijzelf, is er wel degelijk een diepe verbinding tussen haar ascentie en die van de mensheid.

Het is belangrijk te beseffen dat jullie de bescherming en genezing scheppen door de krachten van je eigen bewustzijn. Jullie hebben direct toegang tot jullie eigen lichtsferen. Jullie hebben het soevereine recht om de lichtsferen voor jezelf en die van jullie geliefden te gebruiken.

Als jullie in een van de situaties die we beschreven, terecht komen, raden we aan het Medicijn van Licht, dat zich bevindt in het water dat je geladen hebt, meerdere keren per dag te gebruiken, zo vaak je intuïtie aangeeft.

De lichamelijke uitwerking van de aardbeving en de daaropvolgende tsunami in Japan is erg moeilijk om mee om te gaan, maar we willen onze aandacht verleggen van de lichamelijke naar de geestelijke, emotionele en spirituele effecten die door zo’n ramp veroorzaakt worden.

Als gevolg van het feit dat jullie in een Chaotische Node zitten en energieën uit de verre ruimte, samen met actieve zonnevlammen jullie energielichamen beïnvloeden, worden jullie als collectief zwaarder belast. We bedoelen hiermee dat het getuige zijn van het lijden van de medemens jullie harten breekt.

Er is erkenning dat hun moeilijke situatie jullie ook makkelijk kan overkomen. Deze erkenning kan een opening in jullie harten veroorzaken en via het hart – jullie hart – worden hogere staten van bewustzijn bereikt en dus is de Japanse aardbeving op veel manieren een aardbeving van het collectieve hart.

De tijden die voor jullie liggen, zijn niet makkelijk. Vanuit ons oogpunt wachten jullie toenemende aardeveranderingen. Maar een resultaat van zulke gebeurtenissen is dat jullie naar jullie wortels geschud worden en dat de massahypnose een tijd zal stoppen. En in zo’n totale en surrealistische ontreddering, zien velen van jullie zeer duidelijk dat jullie beschaving rust op een smalle basis. We bedoelen dit letterlijk en figuurlijk.

En dus is ons advies voor deze fase van de Chaotische Node om te leren en de vaardigheid van het creëren van Medicijnen van Licht voor jullie zelf onder de knie te krijgen. Zodat je als de tijd komt, weet hoe je deze vaardigheid van bescherming en genezing, die je van nature in je hebt, kunt toepassen. We stellen ook voor dat jullie je door deze tijden voortgaan, niet alleen met jullie hoofden, maar ook met jullie harten ‚Äì en jullie harten laten aanraken, want het is door jullie harten dat je zult oprijzen op het spiraalvormige pad naar je eigen grootsheid.

‘The Hathors’

16 Maart 2011

Tom’s gedachten en observaties

‚ÄúIk heb de Hathors nu ongeveer 20 jaar gechanneld en begon hun berichten voor de planeet in februari van het jaar 2003 te publiceren. In al die jaren heb ik bij hen nooit zo’n drang gevoeld om een van hun berichten te plaatsen. Meestal wordt mij enkele dagen gegeven om me in te leven en na te denken over hun berichten voordat ik mijn commentaar schrijf. Maar die luxe bestaat op dit moment niet. Ze hebben Judy en mij gevraagd om dit bericht zo snel mogelijk te plaatsen en daarom zal ik mijn commentaar kort en to the point houden.

Vloeibaar en toch in vorm.. Water is en blijft de vloeistof die we het bloed van Moeder Aarde zouden kunnen noemen.

De centrale boodschap hier is dat ieder mens in staat is wat de Hathors noemen Medicijnen van Licht te scheppen en dit type medicijn bevat de capaciteit en de potentie om ons te beschermen en genezen van niet alleen radioactieve besmetting, maar ook van de effecten van neurovergif en bacteriële en virale infecties.

De methode is simpel en rechtlijnig. Omdat sommigen van jullie die dit lezen voor het eerst horen over het hele concept van een Celestial Soul (of BA), wil ik even verduidelijken waar die zit en hoe je er mee in contact komt. De BA, (Celestial Soul), is een aspect van je eigen bewustzijn, dat zich bevindt buiten de beperkingen van tijd en ruimte.

Sommigen van jullie zouden de Celestial Soul het Hogere Zelf kunnen noemen. Maar hoe je het ook noemt, je Celestial Soul bestaat in wat de Hathors noemen the light realms, (de lichtsferen) en je legt contact met dit aspect van jou wanneer je het waardering of dankbaarheid stuurt.

Je BA heeft geen plaats in tijd en ruimte omdat het beiden overstijgt.

Maar het heeft wel een ingangspunt in je energieveld, dat zich ongeveer een armlengte boven je hoofd bevindt. Als je je armen boven je hoofd strekt en je vingertoppen raken elkaar, dan zouden je vingers zich dichtbij dit ingangspunt bevinden. En dit is de plek waar je in de eerste fase van hun methode je aandacht op richt om een Medicijn van Licht te maken. (Het plaatsen van je handen boven je hoofd is alleen voor je oriëntatie. Je houdt tijdens het proces je handen niet echt boven je hoofd.)

Op het moment dat je je aandacht richt op de plaats van je BA ingangspunt, denk je aan de eigenschappen van het licht dat je wilt ontvangen. Laten we als voorbeeld nemen dat je aan gevaarlijke vormen van radioactieve straling hebt blootgestaan, of zal staan. Na het aandacht richten op het BA punt boven je hoofd, denk je dat je graag wilt dat de energie die uit je BA neerdaalt, een energie zal zijn van genezing van en/of bescherming tegen radioactieve besmetting.

Dan stuur je het gevoel van waardering of dankbaarheid omhoog vanaf je hartchakra naar het BA punt boven je hoofd terwijl je de bedoeling vasthoudt dat de energie die je doorgegeven wordt door je BA (Celestial Soul / Hogere Zelf) je zal beschermen tegen en/of genezen van radioactieve besmetting.

Vervolgens verplaats je je aandacht van je BA punt naar je hartchakra (In het centrum van je bortskas net onder het borstbeen), waarna je wacht op het ontvangen van de energie van bescherming en genezing afkomstig van je BA.

Wie hier nieuw in is, moet misschien meerdere keren de intentie of de eigenschappen samen met het gevoel van waardering of dankbaarheid sturen voordat je een reactie bemerkt. Maar ga gewoon door met sturen van de intentie of de eigenschappen samen met het gevoel van waardering of dankbaarheid tot je een neerdalen van energie voelt. Wanneer je dat neerdalen van energie voelt, verplaats dan je aandacht naar je hartchakra. Stel het centrum van je hart in staat om deze energie van bescherming en heling te ontvangen.

Plaats daarna je handen rond een glas zuiver (schoon) water en stuur deze energie, die je ontving van je Celestial Soul in het water. De energie uit het centrum van je hart zal door je armen in het water stromen, via de twee chakra’s die in het midden van de palm van elke hand zitten.

Herhaal dit proces drie keer in totaal. Drink daarna het water.

Als je je in een ernstige situatie bevindt, adviseren de Hathors dat je meerdere keren per dag het Medicijn van Licht maakt en drinkt, naar gelang je intuïtie aangeeft.

Zoals de Hathors aangeven, hebben Medicijnen van licht veel meer mogelijkheden dan alleen bescherming en genezing van radioactieve besmetting. Je kunt ze ook gebruiken om te beschermen tegen en genezen van neurovergiftiging, en ook voor bacteriële en virusinfecties. Hoewel ze er niet over vertelden, vroeg ik de Hathors nadat ze dit bericht stuurden, of deze methode zou werken voor andere lichamelijke uitdagingen zoals kanker. En ze zeiden dat Medicijnen van Licht zeer zeker op dezelfde manier gemaakt kunnen worden om met dit type situaties af te rekenen, als ook met andere situaties.

Het mag duidelijk zijn dat als je in zo’n ernstige situatie zit als radioactieve besmetting, blootstelling aan neurovergif en/of bacteriële of virusinfecties, je gebruik wilt maken van alle medische mogelijkheden. Met andere woorden, deze methode is niet bedoeld om medische of volksgezondheidsoplossingen te vervangen, maar het is bedoeld als aanvulling. Iets wat je zelf voor jezelf kunt doen.

Na het geven van de boodschap, vroeg ik de Hathors naar het maken van Medicijnen van Licht voor degenen die niet in staat zijn dit voor zichzelf te doen, zoals kinderen en huisdieren. Ze zeiden dat je dezelfde methode gebruikt, behalve dat je de intentie meegeeft voor het kind of dier aan wie je het Medicijn geeft.

Als je bijvoorbeeld een ‘Medicijn van Licht’ maakt om jezelf te beschermen of genezen van radioactieve besmetting, dan zou je de gedachte sturen dat de energie die je gaat ontvangen van je Celestial Soul bestemd is voor je eigen persoonlijke bescherming of genezing, maar als je dit voor een huisdier doet, dan stuur je de gedachte dat de energie die je gaat ontvangen van je Celestial Soul, bestemd is voor de genezing of bescherming van het wezen aan wie je het Medicijn gaat geven, bijvoorbeeld je kind of je huisdier.

Hier wil ik graag iets tussen brengen. Het is veel beter iemand te leren hoe een ‘Medicijn van Licht’ te maken, dan afhankelijkheid te scheppen. Het kunnen maken van ‘Medicijnen van Licht’ is een inherente vaardigheid aan alle mensen. Het maakt deel uit van onze multidimensionele erfenis. En iemand in staat stellen dit voor zichzelf te doen is een bijdrage aan zijn of haar meesterschap.

Persoonlijk zou ik het verschrikkelijk vinden te merken dat deze methode gebruikt wordt door genezers die ‘Medicijnen van Licht’ maken voor anderen, onder het mom dat zij speciale krachten hebben die anderen niet hebben. Deze methode van het maken van ‘Medicijnen van Licht’, is een menselijk geboorterecht en ik voel dat het gedeeld moet worden met alle mensen.

Er is veel dat ik zou willen delen over deze eenvoudige methode om ‘Medicijnen van Licht’ te maken, maar filosofische en metafysische observaties zullen tot een andere keer moeten wachten. De Hathors staan erop dat we deze informatie zo snel mogelijk publiceren en het zo snel mogelijk laten rondgaan.