04/12/2012

Verbanden aangetoond tussen obesitas en probiotica

Door GuidoJ. ‚november 15, 2010

De naam ‘probioticum’ is afgeleid van het Griekse ‘ten-gunste-van-het-leven’. De term ‘probiotics’ is voor het eerst gebruikt in 1953 en in tegenstelling tot antibiotica werden probiotica destijds gedefinieerd als microbiële factoren die de groei van andere micro-organismen bevorderen. Het was Roy Fuller die in 1989 een definitie maakte, die sindsdien veelgebruikt wordt: Een probioticum is een levend microbiologisch voedingssupplement, dat de gezondheid van de gastheer mogelijk bevordert, door het microbiële evenwicht in de darm te verbeteren.

Enkele van de veel gebruikte ‘pro-biotica’.

Maar zoals aan elk gezondheidsproduct, zitten ook aan deze producten niet alleen positieve kanten. Zeker in het geval van deze micro-bacteriologische claims, zou je een bepaalde waarschuwing verwachten.

Zeker nu in het septembernummer (2009) van het toonaangevende tijdschrift ‚’Nature reviews Microbiologie’ een artikel verscheen van de hand van professor Didier Raoult, waarin hij zijn onderzoek beschrijft naar ‘Het verband tussen obesitas en probiotica.’

Hierbij kun je meteen denken aan al die speciale zuiveldrankjes, die je hiernaast ziet afgebeeld. Maar ook vele yoghurtjes (bijv. van Danone) worden ‘verrijkt’ met bijvoorbeeld bifidobacterium en lactobacillus casei.

Uit zijn onderzoek blijkt echter dat deze ‘actieve en levende’ bacterieën dezelfde zijn als die al sinds jaar en dag worden toegepast bij het vetmesten van varkens en kippen..!

Wanneer bijvoorbeeld een jong varkentje wordt gevoed met probiotica vertoont het na een bepaalde tijd een 10% hogere gewichtstoename dan een varkentje dat deze probiotica niet in het voedselaanbod kreeg. En inderdaad: als we even googelen leert ons dat veehouderijen deze bijvoeding voor pluimvee, varkens en runderen inderdaad al jaren toepassen.

Prof. Raoult (Research Unit Besmettelijke en Tropische Ziekten, Universiteitskliniek Marseille) heeft in zijn laboratorium ook testen uitgevoerd op één-week-oude kuikentjes en deze elke dag een aangepaste dosis Lactobacillus toegediend (probioticum dat zuivelgigant Danone eveneens gebruikt in z’n Actimel). Na 4 weken constateerde hij een uiterst opzienbarende 30% gewichtstoename boven het normaal geachte en verwachte gewicht.

Deze opmerkelijke resultaten werden door een onderzoeksjournalist Michel Dogna opgetekend naar aanleiding van een artikel verschenen in een maandelijks in Frankrijk verspreid ‘Bio’-tijdschrift (helaas niet geheel digitaal te raadplegen HIER) En vorig jaar nog, kon Danone zich in Duitsland ‘verheugen’ op de gouden onderscheiding voor de grootste reclame-leugen, ‘die golden Windbeutel’ (‘de gouden windzak’..). HIER

Zouden deze onderzoeksresultaten wellicht een (van de) verklaring(en) kunnen zijn voor het almaar dikker worden van kinderen en volwassenen? Want het aantal mensen dat inmiddels de speciale ‘darmoppeppers’ zoals Yakult en Danone Probiotica gebruikt, loopt in de miljoenen. Terwijl het producten zijn, die door de aanwezigheid van de aanwezige bacteriënstammen onze darmflora zouden moeten dienen.

De Europese fabrikanten van zuiveldrankjes gaan overigens gewoon door met het ontwikkelen van gezondheidsclaims. Dat doen ze ondanks het recente negatieve advies van de Europese voedselautoriteit Efsa. De Europese vereniging van producenten van yoghurts en gefermenteerde zuivel Ylfa maakte dit begin oktober bekend.

De collectieve afwijzing van de bijna 200 producten met gezondheidsclaims is volgens de Ylfa geen ontmoediging. Ze laten weten: ‘We hebben veel geleerd van de afwijzing en weten nu waar we onze claims richting de Efsa beter moeten onderbouwen’. (zie HIER)

Bewijs: het verband tussen obesitas en probiotica

(HIER het oorspronkelijke artikel)

Ellen‚ november 2010

Samenvatting/vertaling van het onderzoek van Professor Raoult in het gerenommeerde wetenschappelijke magazine,’Nature’ van september 2009:

Didier Raoult waarschuwt hier voor het feit dat het gebruik van probiotica als groeipromotors in de vee-industrie diepgaandere studies behoeven alvorens deze als veilig worden beschouwd voor mensen.

Tja, en dan weer onderzoeken waar de obesitas vandaan komt.. Zo houden we elkaar lekker bezig?

Recente studies op menselijke darmflora hebben uitgewezen, dat obesitas gelinkt wordt aan een reductie van de Gram-negatieve bacterieën, familie van de Bacteroidetes en een verhoging van de Gram-positieve Firmicutes. Ook constateerde men dat de darmflora van individuele zwaarlijvigen minder divers is dan die van niet-zwaarlijvigen.

Het manipuleren van darmflora wordt al zo’n 50 jaar in veehouderijen toegepast met toestemming van de FDA (Food and Drug Administration) in de USA en de Europese Commissie. Probiotica die hiervoor gebruikt worden in veehouderijen bevatten Firmicutes (zie HIER), en met name Lactobacillus spp, Bifidobacterium spp en Enterococcus spp.

Deze producten worden veelvuldig gebruikt bij de veeteelt, in het bijzonder bij pluimvee, kalveren en varkens en meerdere studies laten een verontrustende gewichtstoename zien van jonge dieren die hiermee gevoed werden.

Firmicutes worden ook gebruikt als therapeutische additieven voor mensen, onder de naam ‘probiotica’. In de Verenigde Staten zijn deze producten door de FDA ondergebracht onder de noemer ‘generally regarded as safe’, ook wel als afkorting ‘GRAS’ genoemd. (overigens: ironisch genoeg betekent ‘GRAS’ Frans, ‘vet’).

De concentraties zijn gelijk aan die, zoals ze gebruikt worden bij dieren als groeipromotors. De hoeveelheden Lactobacillus acidophilus in yoghurts of drinks zijn gelijk aan die gebruikt worden voor het vetmesten van biggetjes! Enkele studies hebben uitgewezen dat ook kinderen die regelmatig deze probiotica innemen, een gewichtstoename vertoonden, en dit onafhankelijk van de reden waarom die kinderen dit voorgeschreven kregen.

Deze studieresultaten zullen meegenomen moeten worden in het onderzoek naar de reden van de obesitas-epidemie die momenteel in vele landen gaande is. Het is van groot belang om zo snel mogelijk een dieper onderzoek in te stellen naar de effecten van de ‘probiotica’’s’, vooral bij kinderen.

Een bijzonder verontrustende vaststelling: de richtlijnen voor het gebruik van probiotica bij mensen zijn minder ingrijpend dan die voor het gebruik bij dieren !

‘verdere onderzoeken met behulp van experimentele modellen moeten worden uitgevoerd om de rol van deze producten te beoordelen alvorens deze aan te bevelen voor gebruik door kinderen.’

Professor Raoult: ‘Naar mijn mening is het promoten van probiotica voor menselijke consumptie een gevaarlijk en verontrustend gezondheidsprobleem wanneer we kunnen concluderen dat deze bacterie√´n aan de basis liggen van gewichtstoename bij dieren. Alle chemische toevoegingen met gelijkaardige bijwerkingen zouden eerst rigoureus getest moeten worden voor dit als veilig mag worden beschouwd in voedsel voor de mens.’